Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výročná cena SPNN

 

SPOLOČNOSŤ PREVENCIE NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ UDELILA
HISTORICKY PRVÚ VÝROČNÚ CENU
 
 
Generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave Ing. Mongi Msolly, MBA koncom októbra 2010 prevzal Výročnú cenu Spoločnosti prevencie nemocničných nákaz za rok 2009 ako ocenenie práce NÚSCH v oblasti zvyšovania kvality prevencie nemocničných nákaz a zvyšovanie bezpečnosti pacientov. Cenu prevzal z rúk prezidenta tejto odbornej spoločnosti Doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., ktorý súčasne vyhlásil nový ročník súťaže za rok 2010.
Nomináciu môže podať na E-mailovú adresu Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz SPNN@inmail.sk do 1.9. 2011 ľubovoľná osoba alebo inštitúcia s uvedením svojho kontaktu. O výsledku a udelení ceny zapríslušný rok rozhodne predsedníctvo Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz.
 
Výročná cena Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz
kritériá pre rok 2010
 
Vyžaduje sa splnenie čo najväčšieho počtu z nominačných kritérií:
1. Nemocnica má vytvorený a zavedený Program prevencie vzniku a šírenia infekcií.
2. Investuje do zlepšenia bezpečnosti pacientov a personálu (špeciálne pomôcky, antidekubitálne systémy, moderné druhy sterilizácie apod.).
3. Nemocnica má zamestnanca (lekár, epidemiologická sestra apod.), ktorý sa venuje
prevencii nemocničných nákaz.
4. Nemocničný personál je preukázateľne preškolený v hygiene rúk.
5. Nemocnica má dobre fungujúci systém hlásenia a analýzy nozokomiálnych nákaz.
6. Používa moderné technológie a postupy (moderné impregnované katétre, uzavreté systémy a pod.).
7. Iný prínos v oblasti prevencie nemocničných nákaz a bezpečnosti pacientov
 
Výročnú cenu SPNN nemôže získať nemocnica:
-       bez minimálne jedného odborníka na pozícii nemocničného epidemiológa (hygienika)
-       s podpriemerným hlásením výskytu nemocničných nákaz.