Jdi na obsah Jdi na menu
 


Predsedníctvo SPNN

26. 7. 2011

 

Najvyšším orgánom Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz je Predsedníctvo, tvorené predsedami jednotlivých sekcíí.
 

Na čele predsedníctva stojí prezident spoločnosti Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

 

Spoločnosť prevencie nozokomiálnych nákaz pracuje na báze 3 odborných sekcií:
 
Sekcia nemocničnej hygieny a epidemiológie

Sekcia dezinfekcie a antisepsy
 
Sekcia sterilizácie
 

 Kontakt: SPNN@mail.com