Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odborný časopis Nozokomiálne nákazy

26. 7. 2011

 

Recenzovaný vedecko-odborný časopis Nozokomiálne nákazy bol založený v roku 2002 s cieľom vytvoriť platformu pre diskusiu odborníkov o problémoch, s ktorými sa v prevencii nozokomiálnych nákaz stretávajú, napomôcť definovaniu nedostatkov a možných spôsobov ich riešenia a umožniť naplánovanie stratégií spoločného komplexného postupu. Ambíciou časopisu je prispieť k odtabuizovaniu hlásenia nozokomiálnych nákaz a zabrániť opakovaniu rovnakých chýb na viacerých pracoviskách. Časopis súčasne prináša informácie o aktivitách domácich i zahraničných odborných společnosti, grantoch a projektoch. V súčasnosti vychádza pod odbornou garanciou českej a slovenskej Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz už desiaty ročník.
Predsedom redakčnej rady je Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.
ISSN 1336-3859 Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Čechoslovaca.
Najnovšie čísla časopisu čísla časopisu sú bezplatne prístupné na adrese www.mediconsulting.cz
Staršie čísla časopisu a pokyny pre autorov sú k dispozícii na internetovej adrese: http://www.lefa.sk/internet/nozokom